Žmonių teisės
Kultūra
Atviros technologijos
Žmogaus teisių apsauga Kultūra Laisvos žinios
Mes sieksime veiksmingesnio teisėsaugos sistemos darbo, tuo pat metu nepažeidžiant nekaltų žmonių teisių į privatumą. Piratų Partija siekia sukurti bendruomeniškumu pagrįstą visuomenę, kurioje būtų gerbiama prigimtinė žmogaus teisė laisvai bendrauti, dalintis savo sukurtais kūriniais, žiniomis ir nesijausti nuolat stebimiems. Mes manome, kad laisvas skaitmeninio turinio naudojimas yra naudingas kultūrai. Piratų Partija siekia sukurti tokią sistemą, kurioje kultūra būtų prieinama visuomenei, kurioje stiprėtų kūrėjų ir kūrinių naudotojų tarpusavio ryšys, kur būtų skatinamas tiesioginis kūrėjų finansavimas apeinant įvairius tarpininkus. Mes siekiame palaipsniui pereiti nuo dabartinės patentų, uždarų technologijų sistemos prie atviromis žiniomis pagrįstos ekonomikos, kurioje būtų užtikrinamas progresyvių įmonių, išradėjų finansavimas tačiau technologijų plėtra nebūtų slopinama įvairiais dirbtiniais dabar galiojančiais ribojimais. Piratų Partija siekia pakeisti teisinę sistemą taip, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos laisvos informacijos, atvirų technologijų kūrėjams ir naudotojams.