Cenzūra Lietuvoje: reklamų draudimas ir kraujo vaizdavimo apribojimai

0 Comments

Cenzūra visada buvo svarbi visuomenės ir valdžios sąveikos dalis, o jos poveikis kultūrinei ir viešajai erdvei — ne išimtis. Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, tam tikri cenzūros aspektai yra taikomi siekiant reguliuoti informacijos plitimą

Elektroninių parduotuvių kūrimas: kaip užtikrinti žmogaus teises ir skatinti laisvą žinių apyvartą

0 Comments

Skaitmenizacijos amžiuje elektroninė prekyba tampa viskas apimančiu reiškiniu, kuris keičia įprastinius vartojimo ir verslo modelius. Tačiau šioje pažangos bangos šuolyje būtina neatsilikti ir atsižvelgti į visuotinai pripažintas žmogaus teises bei užtikrinti informacijos laisvę. Elektroninių parduotuvių

Nuomonės ir žodžio laisvė. Kada peržengiamos ribos?

0 Comments

Žodžio laisvė ir nuomonės išreiškimas yra esminės demokratijos vertybės. Tačiau, kaip ir su bet kokia laisve, šios teisės nėra absoliučios. Kasdieniame gyvenime, ypač įtemptose politinėse ar socialinėse situacijose, kyla klausimas, kada nuomonės išreiškimas tampa nepriimtinas

Darbuotojų teisė į tinkamą apšvietimą darbo vietoje

0 Comments

Šiuolaikinėje visuomenėje, kur daugelis iš mūsų didžiąją dienos dalį praleidžia už darbo stalo, kokybiškas apšvietimas tampa gyvybiškai svarbus. Ar darbuotojai turi teisę į tinkamą apšvietimą? Kaip tai veikia jų sveikatą, našumą ir gerovę? Kodėl svarbu?

Žmogaus teisės Lietuvoje

0 Comments

Žmogaus teisės yra pagrindinis aspektas, užtikrinantis žmonių orumą ir lygybę visuomenėje. Lietuva, kaip Europos Sąjungos narys ir tarptautinių susitarimų, tokių kaip Jungtinių Tautų žmogaus teisių deklaracija ir Europos žmogaus teisių konvencija, šalis, yra įsipareigojusi užtikrinti

Prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės pavojai

0 Comments

Prekyba žmonėmis ir šiuolaikinė vergovė yra du baisiausi nusikaltimai ir žmogaus teisių pažeidimai šiuolaikiniame pasaulyje. Tai moterų, vyrų ir vaikų išnaudojimas priverstiniam darbui, seksualiniam išnaudojimui ar kitokiam išnaudojimui apgaulės, prievartos ir smurto būdu.Prekybos žmonėmis aukomis

Nuolatinė kova su sisteminiu rasizmu

0 Comments

Kova už rasinį teisingumą tęsiasi nuo pat mūsų tautos aušros, o kova su sisteminiu rasizmu yra neatsiejama šių pastangų dalis. Sisteminis rasizmas gali būti suprantamas kaip institucionalizuotos diskriminacijos formos, įsišaknijusios mūsų visuomenėje, įtvirtinančios rasinį neteisingumą

Žmogaus teisės

0 Comments

Žmogaus teisės – tai pagrindinės teisės ir laisvės, kurios turėtų būti visuotinai saugomos ir pripažįstamos. Žmogaus teisių sąvoka įtvirtinta Jungtinių Tautų Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, kurioje teigiama, kad visi žmonės turi teisę į gyvybę, laisvę,